« Хеморагичният цистит

може да се появи като страничен ефект на лечение с циклофосфамид, ифосфамид или след лъчетерапия. Радиационният цистит е една от формите на хеморагичен цистит. Няколко серотипове аденовирус се свързват с остър, самоограничаващ се хеморагичен цистит, който се среща предимно при момчетата. Той се характеризира с хематурия (кръв в урината) и обикновено вирусът може да бъде открит в урината.