« Радиационен цистит

при лъчелечение на туморни процеси в областта на малкия таз може да се увреди необратимо и лигавицата на пикочния мехур. Най-честият симптом при радиационен цистит е хематурията - наличието на кръв в урината. Кръвозагубата може да бъде голяма и да доведе до развитие на хеморагичен шок. Пациентите, които са провеждали лъчетерапия и имат кръв в урината, трябва да се консултират незабавно с лекар.