« Градинска

Градинска почва - пръст

За да се получи, през есента се събира горния обработван и наторяван почвен слой след прибирането на отглежданите култури. Събира се на купчини, добавят се вар, фосфорни и калиеви торове. 
Градинската пръст се използва преди всичко за отглеждане на разсади.