« Компостна

Компостна почва - пръст

Получава се при компостиране на животински и растителени отпадъци, коите се събират на купчини или в специални ями. Обогатяват се с вар, овлажняват се с разреден оборски тор, а отгоре се посипва торф. В течение на две-три години масата трябва да се разбърква няколко  пъти и да се овлажнява. 
Готовата компостна пръст се използва за засаждане на летни цветя, освен астрите и бегониите.