« Външно оценяване

Систематично придобиване на информация и обратна връзка по отношение на използването, качествата и въздействието на обект, програма или процес, използвайки критерий регулиран чрез набор от стандарти.

Процесът на измерване на степента на постигане на очакваните учебни резултати.


кетони.. Какво са кетони и за какво се използват?  кетони  

Огнян Донев е изпълнителен директор на Софарма от месец октомври 2000 година. Какво и защо ни съветва той?  какво означава » bg.wikipedia.org 


Огнян Донев-Досие! Какво ще открием там?  Огнян Донев