« Извънкласни дейности

Голям диапазон и широк спектър от извънкласни дейности – през целия период на обучението си учениците да са силно ангажирани в редица социални дейности и извънкласни занимания, за да може не само да се похвалят с високи академични постижения, но и да формулират активна гражданска позиция.

Избрани сайтове дейности

Нови интернет страници дейности

  • Адимари Студио- архитектура и интериорен дизайн Архитектура

  • Най-актуални страници дейности

  • Архитектура

  • Операция 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ какво означава » ...