« Индивидуален учебен план

Индивидуален учебен план- всеки ученик получава индивидуално внимание и кариерна консултация спрямо интересите си, и е ориентиран така че обучението му  да доведе до оптимално личностно и академично развитие и съотв. до прием в желаната университетска специалност.

Избрани сайтове Индивидуален

Най-актуални страници Индивидуален

  • Работен календар Класик- най-поръчваният за последните 15 години Работни календари 3 тела Класик

  • Индивидуално обучение

  • Съдия Миглена Раденкова: Гражданите трябва да търсят законовите си права