« Индивидуален учебен план

Индивидуален учебен план- всеки ученик получава индивидуално внимание и кариерна консултация спрямо интересите си, и е ориентиран така че обучението му  да доведе до оптимално личностно и академично развитие и съотв. до прием в желаната университетска специалност.

Избрани сайтове Индивидуален

Нови интернет страници Индивидуален

  • Aleti Furniture – италиански мебели и осжетление от водещи производители. Модел Cannella, Arrex

  • Най-актуални страници Индивидуален

  • Модел Pura. Colombini, Италия. Модел Pura, Colombini

  • Модел Linea - Colombini, Италия Модел Linea, Colombini

  • Модел Nora - Arrex, Италия Модел Nora, Arrex