« Индивидуален учебен план

Индивидуален учебен план- всеки ученик получава индивидуално внимание и кариерна консултация спрямо интересите си, и е ориентиран така че обучението му  да доведе до оптимално личностно и академично развитие и съотв. до прием в желаната университетска специалност.

Избрани сайтове Индивидуален

Най-актуални страници Индивидуален

  • Пътуване до Египет Египет

  • Бизнес работни календари Лайт с 3 тела Работни бизнес календари Лайт 3 тела

  • Работни календари с 4 тела Лайт Календари 4 тела Лайт