« Индивидуален учебен план

Индивидуален учебен план- всеки ученик получава индивидуално внимание и кариерна консултация спрямо интересите си, и е ориентиран така че обучението му  да доведе до оптимално личностно и академично развитие и съотв. до прием в желаната университетска специалност.

Избрани сайтове Индивидуален

Нови интернет страници Индивидуален

  • SKIUNIVERSE - ски училище Индивидуално обучение

  • Най-актуални страници Индивидуален

  • Чадъри по индивидуален дизайн какво означава » ...

  • Индивидуално обучение