« Промишлено строителство

Проектира, поддържа, строи сгради за експлоатация в промишления отрасъл.


Халета и поликарбонат. Проектиране, изработка, поддръжка на халета и за халета от www.aris-bg.com  какво означава » www.aris-bg.com 


проектиране, изграждане, оборудване, поддръжка на оранжерии, оранжерийни комплекси  какво означава » oranjeria.com