« Промишлено строителство

Проектира, поддържа, строи сгради за експлоатация в промишления отрасъл.


Проектиране и поддръжка! Тази трева никне на всякъде! Защото е изкуствена трева, а ние от ontariosport.net я засаждаме. Трева. Изкуствена трева. И, вашата градина ще понесе тази процедура.  какво означава » ontariosport.net 

осветление на спортни терени осветление на спортни терени - проектиране, изграждане, оборудване
осветление за стадиони осветление за стадиони и спортни терени - проектиране, изграждане, оборудване