« Образование

Какво е образование?.

Процес на улесняване на ученето и на придобиването на знания, умения, ценности, вярвания и навици. 

Кога, къде и как се образоваме?


Какво е матрица на успеха и как матрицата на успеха може да ви помогне да забогатеете?  какво означава » www.barep.org матрица на успеха