« Образование

Какво е образование?.

Процес на улесняване на ученето и на придобиването на знания, умения, ценности, вярвания и навици. 

Кога, къде и как се образоваме?


Огнян Донев

Огнян Донев е изпълнителен директор на Софарма от месец октомври 2000 година. Какво и защо ни съветва той?  какво означава » bg.wikipedia.org 

Огнян Донев Огнян Донев е изпълнителен директор на Софарма от месец октомври 2000 година. Какво и защо ни съветва той?
Огнян Донев Огнян Донев е изпълнителен директор на Софарма от месец октомври 2000 година. Какво и защо ни съветва той?