« Мерни единици

Мерни единици за маса, обем, дължина и време... 

ROI

В буквален превод от английски език ROI означава възвръщаемост на инвестицията (Return of Investment). Как се преценява ефективността на една инвестиция. Как се смята ROI? 

  
какво означава »
Мерни единици за маса

Чрез мерните единици за маса се измерва тежестта на предметите. Мерните единици за маса са грам и килограм. 

  
какво означава »

Избрани сайтове единици

Нови интернет страници единици

  • Какво? .Net Мерни единици

  • Най-актуални страници единици

  • Курсове по компютърно чертане с AutoCAD - 2D и 3D AutoCAD 2D и 3D

  • Мерни единици

  • Видове почви за дома и градината Какви видове са почвите?