« Мерни единици

Мерни единици за маса, обем, дължина и време... 

ROI

В буквален превод от английски език ROI означава възвръщаемост на инвестицията (Return of Investment). Как се преценява ефективността на една инвестиция. Как се смята ROI? 

  
какво означава »
Мерни единици за маса

Чрез мерните единици за маса се измерва тежестта на предметите. Мерните единици за маса са грам и килограм. 

  
какво означава »

Избрани сайтове единици

Най-актуални страници единици

  • Курсове по AutoCAD 2D и 3D AutoCAD 2D и 3D

  • Омекотители за твърда, варовита вода, решение при проблеми с котлен камък Омекотители за вода

  • Съставиха близо 50 акта за административни нарушения във Врачанско