« Училище

Училище - вид учебно заведение, което хората посещават обикновено в своите детски и младежки години, за да придобият знания.

Какво е училището?


Фейснук страницата за любопитните отговори на Вашите въпроси.   какво означава » www.facebook.com