« Архитектурно строителство

Строи обекти над и по земята за жилищни, обществени, трудови нужди, както и за нуждите на обитаване и отдих и др.

Жилищно строителство и Сградостроителството e също част от архитектурното строителство.


Строителство до ключ на Вашият дом- жилище, офис или вила.  какво означава » www.verdesbuild.com 


Висококачествена немска дограма от Чех Пласт - най-предпочитаните в строителството.. PVC дограма от Чех-Пласт. Чех Пласт за вашата немска PVC дограма  какво означава » chehplast.com 


Цени за строителство- цена на груб строеж от 120 евро на кв.м, цена за строителство до ключ от ...  какво означава » www.verdesbuild.com