« Какво още от указанията?

Кой ще изготви указания за спазване на дистанция по време на различните режимни моменти? Леглата в спалните помещения на какво отстояние ще са? Как ще се организира храненето на децата – на една маса по колко деца ще сядат?

– Основен принцип в страните, които са утвърдили протоколи – дистанция между децата и на децата с учителите не може да се спазва.

Спазва се дистанция между:

Персонала в различните групи

Между персонала в различните групи – директорът не ги събира;

 
 Международен транспорт за и в страната и чужбина с влекачи за течни товари. Транспорт, превоз, спедиция, доставка на течни товари от olympia-chemicals-transport. Олимпиа Химикал транспорт - Влекачи течни товари! Олимпиа-влекачи за течни товари. Цистер какво означава » Р·Р° влекачи оборудвани за течни товари.  www.olympiatrans.com  

 
какво означава »

Избрани сайтове децата

Нови интернет страници децата

  • Гледай в интернет! Дислексия