« Как една медицинска сестра извършва качествено и адекватно сутрешен филтър?

МОН очаква указания на Министерство на здравеопазването, но са против меренето на температура. Както за матурите – връщат само на децата с видими признаци мерят температура и ги връщат. Родителите декларират, че са здрави.

Избрани сайтове температура

Най-актуални страници температура

  • Оклис саше 400 мг х 20

  • Оклис Форте саше 600 мг х 10

  • Помпи за сух монтаж цени какво означава » ...