« Медитирайте

Много религии и философии защитават постенето като начин за пренасочване на съзнанието и развиване на духовен мир. Докато детоксикирате тялото си, опитайте се да се отървете от недоволство, гняв, тъга и други негативни чувства. Използвайте времето, в което обикновено се храните или готвите, за да мислите за целите и стремежите си. Записвайте позитивните си мисли в дневник.


Съзнание, подсъзнание, самозъзнание! Начини, методи, процедури и техники за изчистване на подсъзнанието чрез ТЕС терапия. Какво ни съветват специалистите?  какво означава » www.barep.org