« Кои и какви са най-правилните видове и техники?

Изберете техника за масаж в зависимост от това какви резултати очаквате от процедурата, а именно:


Данъчен склад, база данни, складове за химикали, видове складове, какво, къде , как и защо съхраняваме в складове? За какви химикали става въпрос?  какво означава » www.alelbg.com 


Съзнание, самосъзнание, подсъзнание Кои и какви са оригиналните техники от енергийната психология, Техниките за емоционална свобода, Пренареждане на Матрицата и др.  какво означава » www.barep.org