« Разтворител за бетон, цимент, варов разтвор

смес от концентрирана киселина, защитни вещества за метали и инхибитори.


склад за разтворители  склад за разтворители  

Производство на химични вещества с органични разтворители- толуен, ксилол, минерален терпентин, орт-о-ксилен, ен-хексан.  какво означава » www.alelbg.com 


Органични разтворители, разредители, химикали alelbg.com - вашият доверен партньор  какво означава » www.alelbg.com