« Хомогенни и комбинирани

- хомогенни - на базата на едно вещество или смес от хомогенни вещества (например толуен);

- комбинирани - на базата на няколко хомогенни разтворители в определено съотношение (например P-4 u003d толуен + ацетон + бутил ацетат).

Като правило, комбинираните се различават по по-висока ефективност и действия.

С помощта на нашата маса лесно можете да разберете кои разтворители се използват за какви бои.


склад за разтворители  склад за разтворители  

Производство на химични вещества с органични разтворители- толуен, ксилол, минерален терпентин, орт-о-ксилен, ен-хексан.  какво означава » www.alelbg.com 


Органични разтворители, разредители, химикали alelbg.com - вашият доверен партньор  какво означава » www.alelbg.com