« Разтворители за бои и лакове

Практически всички разтворители за лакове, бои и емайли са летливи органични вещества с ниска точка на кипене. Тези свойства осигуряват бързо изсушаване на съставите след приложение.

Разтворители са:


склад за разтворители  склад за разтворители  

Органични разтворители, разредители, химикали alelbg.com - вашият доверен партньор  какво означава » www.alelbg.com 


Производство на химични вещества с органични разтворители- толуен, ксилол, минерален терпентин, орт-о-ксилен, ен-хексан.  какво означава » www.alelbg.com