« Злокачествени тумори по кожата

Кожата е външната обвивка на човешкият организъм. Съставена от множество тъкани и клетки с различен произход, тя е склонна към образуване на най-различни по вид новообразувания, съответно както от доброкачествени така и от злокачествени.

А, кои и какви са видовете, методите, технологиите на лечение на злокачествени тумори по кожата - вижте тук?