« Снимки за Снапчат (SnapChat)

Препоръчителните рамзери на снимки за СнапЧат (Snapchat) са:
  • Снимка за реклама: 1080 x 1920px
  • Geofilter снимка: 1080 x 1920px
  • Размери на снимка за истории: 1080 x 1920px; max file size 34 MB; duration: 10 seconds or less