« Снимки за сайт

Снимките за сайт могат да бъдат в строго индивидуална пропорция в зависимост от конкретния дизайн. Важно при обработката на снимки за сайт е да се ползват идентични пропорции- 4:3, 1:1, 3:4, 16:9 или други в зависомост от конкретно представяните продукти и услуги във всяка категория на сайта. 

Ползването на строго дефинирани пропорции на снимки за сайт не е задължително, но е препоръчително за запазване на качествена визия и достоверно представяне на информацията. 

При качването на изображения в интернет сайт често се съобразяваме само с пропорцията. Системата за управление на съдържанието на интернет сайт се грижи за препоразмеряване на снимката спрямо конкретните размери и създаването на миниатюра (thumbnail). Спазването на предварително решени пропорции ни предпазва от нежелано кадриране, при което важна част от снимката може да бъде изрязана и така да загубим елемент, който искаме да бъде видим.