« Външно оценяване

Систематично придобиване на информация и обратна връзка по отношение на използването, качествата и въздействието на обект, програма или процес, използвайки критерий регулиран чрез набор от стандарти.

Процесът на измерване на степента на постигане на очакваните учебни резултати.