« Вътрешнозаводски транспорт

Вътрешнозаводският транспорт е задължителна част от технологичните проекти на предприятията. В зависимост от произвежданата продукция трябва да се осигурява транспорта на суровините от склада до опаковането на готовата продукция. Използват се електрокари, мотокари, телфери, транспалетни колички и товарни асансьори. При производства с по-висока степан на автоматизиране се използват ролганги, транспортни ленти, конвейери и робокари при напълно автоматизирано придвижване на детайлите, инструментите и готовата продукция, както при ГАПС-овете.