« Космически транспорт

Космическият транспорт включва изстрелването и достигането на космическото пространство на товарни и обитаеми космически кораби. При това от голямо значение за бъдещето развитие на космическите полети е намаляване на цената на всеки килограм товар, изстрелян в космоса. Отпадните материали, обикновено се изгарят при връщане в атмосферата на Земята.

Специален вид транспорт в космоса са превозните средства за транспорт върху повърхността на други планети и Луната. До момента почти всички те са автономни и управлявани от Земята. Изключение прави Лунар Роувър, използваното превозно средство от астронавтите на Луната при програмата Аполо.