« Метричен тон (Metric ton)

Какво е метричен тон и с какво се различава от ползваните в САЩ и Великобритания мерни единици long ton и short ton?

Тон (метричен тон) е мерна единица за маса.

 1 тон = 1000 кг.

Символът за тон е t.