« Керамика

На старогръцки: κέραμος – глина е общото наименование на изделия от неорганични, неметални материали (например глина) и техните смеси с минерални добавки.Изделията се използват за домакински съдове, стенна украса и други. Тя намира приложение в строителството, архитектурата, медицината, науката и дома.

В по-общ смисъл терминът се използва от 19 в., обхващайки като значение всички грънчарски (груба керамика), майолика и порцеланови (фина керамика) изделия. Думата идва от названието на рог за пиене на вода, откъдето впоследствие така се именуват всички глинени съдове. Същото име носи и квартал в древна Атина населен предимно с грънчари.

Керамичното производство е първото овладяно от човека химично производство. Керамичните изделия са също така и добри топлоизолатори. Професионално керамика днес се изучава в Троян (Национална Гимназия за Приложни Изкуства „Проф. Венко Колев“) и Национална художествена академия в гр. София.


поликарбонатни изделия   поликарбонатни изделия