« Имейл адреси

Имейл адресите се ползват за контакт с близки, познати и партньори. В областта на имейл маркетинга се поддържат бази данни с имейл адреси за изпращане на търговски съобщения. 

Един човек може да има различни имейл адреси.