« Какво е хормон?

Раздразнителни, нервни или пък прекалено енергични... Именно, хормони а когато те бушуват, нещата за околните НЕ зглеждат никак добре.

Какво предсавляват хормоните и какво трябва да знаем за тях?

Веществата наречени хормони, се образуват на едно определено място в нашето тяло. Когато даден хормон преминава в кръвта, подбужда по кръвен път дейността на други органи и системи. Най-кратно казано – хормоните са молекули, с помощта на които нашият организъм работи.

Според хормоните, които преобладават в нас, ние сме високи, ниски, слаби, дебели, руси или червенокоси. Хормоните осигуряват пълноценното физическо и умствено развитие, половото съзряване на човека; дават възможност на органите да се адаптират към обкръжаващата среда; поддържат постоянството на вътрешната среда – хомеостазата.

За жалост, балансът в организма на човека е много крехък и много лесно може да се разруши. Заедно с нервната система хормоните осигуряват адекватни реакции на органите и системите при промяна на условията на средата, т.е. осигуряват процесите на адаптация на организма.

Важното за хормоните е, че нищожни количества от тях могат да предизвикат огромни физиологични ефекти чрез така наречения каскаден ефект. Или когато една молекула активира една ензимна молекула, оттам се активират хиляди нови ензимни молекули.

В зависимост от химическата си структура хормоните могат да се класифицират в три основни групи: