« All inclusive - All inc - ол инклузив

All inclusive или ол инклузив (ол инклузив, олин клузив, алл инклузив)- какво означава и какво значат всички варианти-

All inc - ол инклузив

е изхранване през целият ден без ограничения с включени местни напитки!

В туристическата практика и хотелското настаняване се използват няколко разновидности