« Медицински застраховки-цени

Медицинската застраховка се сключва непосредствено преди започването на пътуването и важи от 00:00 ч. на първия ден от пътуването до 24:00 ч. на последния ден от пътуването.

Цената на медцинската застраховка се определя от:

Застрахователната компания;

Максималната застрахователна сума (напр. с покритие до 10 000 евро);

Периодът на пътуване (напр. за 5 дни);

Възрастта на пътуващите (напр. за лица над 65 г. повечето застрахователни компании начисляват определено доплащане, а други компании не застраховат лица над 80 г.);

Рискови фактори (напр. при пътувания за определен вид спорт: гмуркане, скално катерене или др.);

Други.

Най-често, една такава медицинска застраховка средно възлиза на стойност около 1,50 лв. на ден / на човек.