« Дислексия в предучилищна възраст

10 признака на дислексия в предучилищна възраст!

За да разберем детето дали страда от дислексия в предучилищна възраст, трябва да следим за следните 10 признака:

  • Крайности при етапите на развитие:  при някои деца с дислексия може да се наблюдава изпреварващо развитие, а при други - закъснение (при пълзенето, прохождането, проговарянето...)
  • Кратък или отсъстващ период на пълзене
  • Закъснение в развитието на речта, затруднения при формирането на изречения и правилното произнасяне на думите
  • Трудности при многосрични думи
  • Обща несръчност и некоординираност: трудности при връзване на връзки, обличане, самостоятелно хранене, трудности при хвърляне, удряне и хващане на топка, хващане на молива по необичаен начин
  • Трудности при посочване на ляво-дясно, нагоре-надолу, преди-после и други думи които показват посока и време, трудности при запомняне на реда на дните на седмицата и месеците
  • Трудности при изпълняване на дейности с фонологично разбиране
  • Разменя местата на буквите и числата (напр. 15 вместо 51) и обърква сходните звуци (напр. ш ,ч)
  • Трудности при научаване на стихчета и имена
  • Чува неща, които не са казани или са останали незабелязани от другите. Лесно се разсейва от шумове