« Белтъци в глутена

2 са белтъците, които се съдържат в глутена

Глиадин и глутеин са двата белтъка, които се съдржат в глутена. Те изграждат около 80% от белтъка в житното зърно и са главната причина за развитието на глутенова непоносимост.