« Трябва ли ни личен документ при закупуване на билет?

Редовните билети за пътуване в България, обикновенно не са свързани с конкретно име на пътника и при качването в превозното средство не е необходимо да представите някакъв друг документ за самоличност. В случай, че билетът е закупен с някакъв вид отстъпка (за пенсионери, ученици, студенти и т.н.), трябва лицето, на чието име е билетът да удостовери, че имате право да ползва въпросната отстъпка, представяйки документа, вписан при закупуването на билета. В противен случай превозвачът има право да изиска доплащане до нормалната цена на билета.