« Делта вариантът при Ковид - COVID по-заразен ли е?

При Ковид - COVID Делта вариантът е силно заразен, около два пъти по-заразен от предходните варианти на Ковид - COVID. Но същите предпазни мерки, като например избягване на претъпкани пространства, спазване на дистанция от останалите хора и носене на маска, действат и срещу Делта варианта при Ковид - COVID.