« Надежда

Единствината причина, която е надежда да няма личен живот е постоянното и желание да бъде в стресови ситуации. Тя обича да се справя с трудностите и да се чувства като победител. Именно тази постоянна борба, води до бързото изтощение на тялото и и преждевременното и остаряване.