« Засилена саморегулация

В днешно време, сватбената фотография се превръща във все по-уважавана дейност и сериозен бизнес, а професионалните фотографи и видеооператори сами налагат стандартите, които да въведат ред и да повишат качеството на услугите в бранша. Тяхната Национална асоциация има собствен Етичен кодекс, който ангажира всичките му членове да работят отговорно и почтено, предлагайки високо качество и спазвайки добрите стандарти за сектора.