« Класически стил

традиционни снимки, които фотографът прави най-често по определен списък съставен от него или от младоженците.