« Четирихълмие

Във възвишенията на четирихълмието се намират центровете на рефлекси, свързани със слуха и зрението.