« Как и с какво да се защитим от такова въздействие?

Като начало сам по себе си праймингът не може да ни накара да направим противоестествени неща, като например да си причиним болка или да сменим сексуалната си ориентация. Но той влиза в главната роля, когато трябва да се направи избор между два или няколко напълно естествени и приемливи варианта. Тогава праймингът ни внушава „правилният“, подсказвайки ни, че е лично наш. Всъщност изборът е безсъзнателно внушен.

Ако искаме да се предпазим от подобно въздействие, то трябва правилно да осъзнаем момента, в който то се упражнява върху нас. Нека решение да се вземе, в спокойна ситуация, с време за обстойно обмисляне на вариантите за избор.  Това винаги работи.