« Водорасли

Идеална добавка към всяка една част от тези продукти е 1 с.л. от синьо-зеленото водорасло.