« При зависимости

към тютюн, алкохол и по-силни наркотици