« Поставяне на вендузи

Известното ни и от българската народна медицина поставяне на стъклени вендузи върху определени участъци от кожата или акупунктурни точки, като..

Вендузите се поставят, за да засмучат определено място от кожата и така да разсеят блокаж на енергията Чи или кръвта, изваждане на студ или вятър от кожата, напр. при спортни травми, изстиване и др.