« Нагряване с мокса

Загряване и активиране на акупунктурните точки с тлееща билкова пура.