« А линия (A- Line)

Сватбените рокли или поли от този силует А линия (A- Line) се разширяват от гърдите или от кръста надолу, като образуват триъгълна форма. Ширината на полата в долната част е такава, че платът да стои равно и гладко, без да се надипля. Това е един от най-разпространените варианти за сватбена пола, тъй като подхождат на всеки тип тяло.