« 45 години - Сапфирена сватба

Подарява се пръстен или накит със сапфир.