« Бои-състав

Боите са съставени от свързващо вещество (полимер) на водна основа или на органичен разтворител – съответно водоразредими бои или бои на основа органични разтворители. В състава на боите влизат още и редица помощни вещества като сгъстители, антипенители, катализатори на съхнене, добавки за разливност, омокрящи агенти и др.

Има тенденция към нарастване на дяла на водоразредимите бои, които замърсяват по-малко нашата атмосфера. Повечето бои за стени (т.нар. латексови бои) са водоразредими. Много продукти за покрития за дърво и метал също преминават на водна основа, замествайки традиционните бои в органичен разтворител (алкидни бои и емайли).