« Хотел 1 звезда *

Местата и обектите, маркирани с една звезда, са задължени да предлагат паркинг на клиентите си, както и асансьор, ако сградата е над три етажа. Във фоайето трябва да има информационна табела, която да информира всекидневно за температурата на въздуха и водата, ако хотелът е на морето, както и за снежната покривка и друга релевантна информация за зимните курорти. Минималните изисквания за хотелите и мотелите, удостоени с една звезда, е да имат телевизор във фоайето, метална каса, телефон, компютър и задължителна евакуационна план-схема. Стаите трябва да са най-малко 9 кв. м., а двойните - минимум 12 квадрата, леглата да не са по-малки от 1 на 2 метра. Изискванията за оборудването са скромни – трябва да има шкафче, лампа, гардероб с поне 3 закачалки в него и по две кърпи на човек.