« Лечение

Лечението на тези кожни дефекти е предимно оперативно. Кистите могат да бъдат екстирпирани. При нагнояване се налага отваряне на кистата, лаваж - промивка и поставяне на дрен, чрез който се въвеждат антисептични разтвори, като течен йод-повидон.