« Пламъковидни невуси

Друг тип хамартоми са пламъковидните невуси. Това са съдови малформации, оформящи се благодарение на множество разширени капиляри в повърхностните слоеве на кожата. Най-често имат светлочервен до червеновиолетов цвят. Локализират се по лицето, крайниците и по всички други области на тялото, макар и по-рядко.